PRIJAVA RADOVA

Teme:

  •  Vodosnabdevanje i upravljanje podzemnim vodnim resursima
  • Geotermalna energija
  • Тermomineralne vode
  • Hidrogeologija i životna sredina
  • Multidisciplinarnost u hidrogeološkim istraživanjima
  • Studentski radovi

Svi prihvaćeni radovi biće štampani u celosti u Zborniku radova. Najbolji radovi po oceni Naučnog odbora biće štampani kao odabrani u vodećem domaćem časopisu Geološki Anali Balkanskog poluostrva, kategorije M51.


VAŽNI DATUMI

Potvrda da rad ostaje prijavljen         15.03.2022.

Slanje novih radova                                15.04.2022.

Prihvatanje radova                                 15.05.2022.

Sva prava zadržana © 16HGS 2022