KOTIZACIJA

  

Puna kotizacija pre simpozijuma

 

Puna kotizacija na simpozijumu

12.000 din. + pdv

15.000 din. + pdv

Korporativna kotizacija (5 kotizacija) pre simpozijuma

Korporativna kotizacija (5 kotizacija) na simpozijumu

50.000 din. + pdv

60.000 din. + pdv

Studenti pre simpozijuma      

Studenti na simpozijumu                                                 

3.000 din. + pdv

3.700 din. + pdv

     
     
     
     

U cenu pune i korporativne kotizacije uračunat je zbornik radova, propratni materijal, svečana večera i stručna ekskurzija.

Sva prava zadržana © 16HGS 2022